Medyum Nedir?

Medyum nedir? Sorusu ile başlıyoruz. Medyumluk, ölü ve yaşayan insanların tanıdık ruhları veya ruhları arasında sözde arabuluculuk pratiğidir. Uygulayıcılar “medyumlar” veya “ruh medyumları” olarak bilinirler.

Medyum, özellikle telepati içeren, normal duyulardan, gizlenmiş bilgileri tanımlamak için duyu dışı algıyı kullandığını iddia eden veya psikokinezi veya ışınlanma gibi görünüşte doğal yasalar tarafından açıklanamayan eylemler gerçekleştirdiğini iddia eden bir kişidir. Birçok insan medyumlara ve medyumların kendilerinde olduklarını iddia ettikleri doğaüstü yeteneklere inansa da, bilimsel fikir birliği, bu tür güçlerin varlığına dair bir kanıt olmadığıdır ve uygulamayı sözde sahte olarak tanımlar. Eleştirmenler, medyumların güçlerini kasıtlı hileye veya kendi kendini kandırmaya bağlamaktadır. 1988’de ABD Ulusal Bilimler Akademisi konuyla ilgili bir rapor verdi ve “parapsikolojik fenomenlerin varlığı için 130 yıllık bir süre boyunca yürütülen araştırmaların hiçbir bilimsel gerekçesi olmadığı” sonucuna vardı. Bilimsel olarak gerçek olmadığı kanıtlandığı halde günümüzde hala bu yollardan para kazanan insanlar maalesef mevcuttur. Yakın zamanda bildirilen ve medyumluğun varlığını desteklediği ortaya çıkan parapsikolojik deneyleri tekrarlamaya çalışan bir çalışma yapıldı. Son test bilgilerinin onu etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için bir bellek testindeki performansı içeren sonuçları tekrarlama girişimleri, “önemli etkiler üretemedi” ve dolayısıyla bu tür “psişik yeteneğin varlığını desteklemez” kararı verildi. Medyum Nedir? Sorusuna dönecek olursak; medyum, yapılan tüm bilimsel araştırma ve çalışmalara rağmen, aslında insanların duygularıyla oynayarak para kazanmayı hedefleyen kimselerdir diyebiliriz. Yaptıklarını iddia ettikleri hiçbir faaliyetin bilimsel bir dayanağı olmadığı için bu kanıya varıyoruz.

Medyumluğun gerçek olduğuna dair hiçbir kanıt, veri, bilimsel delil yoktur. Bilimsel araştırmacılar, medyumların, aracılık iddialarının geçerliliğini tespit etmeye çalıştılar ve İngiliz Psikoloji Derneği tarafından üstlenilen bir deney, deneklerin hiçbir aracılık yeteneği göstermediği sonucunu ortaya çıkardı.

medyum
medyum

Medyum Ne İş Yapar?

Medyum Nedir? Paragrafında bahsettiğimiz gibi, medyumlar bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmamış ve hatta gerçek dışı olarak nitelendirilen faaliyetler ile kendilerine kazanç sağlayan kimselerdir. Medyum Ne İş Yapar? Sorusunun cevabı ise, falcılık vb. gerçek dışı faaliyetler ile gelir kapısı elde etmektir diyebiliriz. Parapsikolojik araştırmalar, psikokineziyi test etmek için rastgele sayı üreteçlerini, Ganzfeld deneyinde duyu dışı algıyı test etmek için hafif duyusal yoksunluğu ve uzaktan izlemeyi araştırmak için ABD hükümeti tarafından sözleşme kapsamında yürütülen araştırma denemelerini kullanmaya çalıştı. Ed J. Gracely gibi eleştirmenler, kısmen psişik fenomenlerin içsel olasılığının çok küçük olması nedeniyle bu kanıtın kabul için yeterli olmadığını söylüyorlar. Medyum Ne İş Yapar? Sorusunu düşündüğümüz zaman, eleştirmenlerin yaptığı araştırmaları göz önüne alarak şunu söyleyebiliriz ki, hiçbir dayanağı ve netliği olmayan, bir nevi umut tüccarlığı.

Bildiğiniz üzere bilimde yapılan deneyler, tekrarlandığında aynı sonuçları vermektedir. Ulusal Bilim Vakfı gibi eleştirmenler, parapsikolojinin, parapsikologların paranormal açıklamalara atfettikleri deneysel sonuçları açıklayabilecek metodolojik kusurları olduğunu öne sürüyorlar ve çeşitli eleştirmenler bu alanı sahte bilim olarak sınıflandırdılar. Bu, büyük ölçüde bağımsız deneyciler tarafından sonuçların tekrarlanmamasından kaynaklanmaktadır. Medyum Ne İş Yapar? Sorusunu yeterince irdelediğimiz üzere, hala kendileri yaptıkları işin gerçekliğini kanıtlayamamıştır.

İlgili Makaleler

Nasıl Medyum Olunur?

Nasıl Medyum Olunur? Sorusunun, eğer doğaüstü olaylara inanıyorsanız, birden fazla cevabı mevcut. Bazı insanlar, herkesin meditasyon ve kehanet gibi çeşitli disiplin ve tekniklerin çalışılması ve uygulanması yoluyla etkinleştirilebilecek veya geliştirilebilecek psişik yeteneklere sahip olabileceğine ve bu sayede medyum olabileceğine inanmaktadır. Ayrıca bu yöntemlerin öğretilmesine adanmış bir dizi kitap ve web sitesi olduğuna inanmaktadır. Bir başka popüler inanç ise, psişik yeteneğin kalıtsal olduğu ve medyum bir ebeveynin yeteneklerini çocuklarına aktardığıdır. Yani medyumluğun soy ile aktarıldığına inanan bir grupta mevcut.

Medyumların Dolandırıcılıkları

En eski başlangıcından çağdaş zamanlara kadar, medyum uygulamaları birçok sahtekarlık ve hile örneği yaşadı. Medyumların dolandırıcılıkları da yeni değil. Medyumların seansları karanlıkta gerçekleşir, böylece zayıf aydınlatma koşulları dolandırıcılık için kolay bir fırsat haline gelebilir. Medyum dolandırıcılıkları için uygun ortam her zaman hazırdır. Bilim adamları tarafından araştırılan fiziksel medyumluğun, aldatma ve kandırmaca sonucu olduğu keşfedildi. Yani kısaca bilime göre medyumluk dolandırıcılık diyebiliriz.

Medyumların Dolandırıcılıkları
Medyumların Dolandırıcılıkları

Britanya’da, Psişik Araştırmalar Derneği medyumluk fenomenini araştırdı. Sözde medyumlara yönelik kritik SPR soruşturmaları ve sahte ortamların ifşa edilmesi, Spiritualist üyelerin bir dizi istifasına yol açtı. Medyumların dolandırıcılıkları konusunda Paul Kurtz şunları yazdı:

Medyumluk alanında kuşkusuz büyük bir önem taşıyan ve dikkat edilmesi gereken şey dolandırıcılık sorunudur. Psişik araştırma ve spiritüalizm alanı, Fox sisters ve Eusapia Palladino gibi özel güçleri ve yetenekleri olduğunu iddia eden ama aslında bilim adamlarını ve halkı yanıltmış şarlatanlarla doludur.

 

Medyum dolandırıcılıkları tabii ki bitmiyor. Mart 1902’de Berlin’de polis memurları, Alman medyum Frau Anna Rothe’nin bir seansını yarıda kesti. Elleri tutuldu ve kelepçelendi. Bir kadın polis asistanı Rothe’yi fiziksel olarak inceledi ve iç eteğine gizlenmiş 157 çiçeğin yanı sıra portakal ve limon buldu. Tutuklandı ve dolandırıcılıkla suçlandı. “Çiçek medyumu” olarak bilinen başka bir isim Hilda Lewis, dolandırıcılığı kendisi itiraf etti.

Medyum dolandırıcılıkları ile devam ediyoruz. Psişik araştırmacılar W. W. Baggally ve Everard Feilding, 1905’te İngiliz materyalizasyon aracı Christopher Chambers’ın bir sahtekarlık olduğunu ortaya çıkardı. Ruh materyalizasyonlarını üretmek için kullandığı seans odasında sahte bir bıyık keşfedildi. İngiliz medyum Charles Eldred’in 1906’da bir sahtekarlığı ortaya çıktı. Eldred, “seans dolabı” olarak bilinen odada perdeli bir alanda bir sandalyede oturuyordu. Dolaptan çeşitli ruh figürleri ortaya çıkacak ve seans odasının etrafında hareket edecekti, ancak sandalyenin Eldred’in ruhları taklit etmek için giyeceği sakal, bez, maske ve peruk içeren gizli bir bölmesi olduğu keşfedildi.

Medyum dolandırıcılıkları
Medyum dolandırıcılıkları

Günümüzde hala medyumculuk devam etmekte. Medyum dolandırıcılıkları hala sürdürülmektedir. Modern medyumlar kurbanları hakkında ayrıntılı dosyalar tutuyor. Beklenebileceği gibi, bu dosyalar çok değerli olabilir ve genellikle bir ortamdan veya medyumdan diğerine, emekli olduğunda veya öldüğünde aktarılır. Bir medyum özel dedektif kullanmasa veya ehliyet kayıtlarına ve benzeri şeylere anında erişime sahip olmasa bile, psişiğin, insanların; derin kişisel sırları, korkuları ve arzuları sorunları ve sorunları hakkında her şeyi bildiğine ikna etmesine yetecek çok güçlü bir teknik hala var. Tekniğe soğuk okuma denir ve muhtemelen şarlatanlığın kendisi kadar eskidir. Medyumluk dolandırıcılıktır ve yüzyıllardır devam etmektedir.

2007 yılında oğlunu kaybetmiş yaslı bir babadan, medyumluk yapacağını söyleyerek 3.5 milyon dolar talep eden ünlü medyum Schwartz, müfettişler tarafından dolandırıcılık ile suçlanmıştır. Schwartz, ebeveynlerinin evinin banyosunda 25 yaşındaki bir adamın ruhuyla temas kurduğunu iddia etti ve medyumluk hizmetleri için aileden 3.5 milyon dolar talep etmeye çalıştığı iddia edildi.

“Medyumlar Ne İş Yapar?” Ve “Nasıl Medyum Olunur?” Sorularının ardından “Medyumların Dolandırıcılıklarına” değinerek, bilimsel araştırma ve yaşanmış deneyimleri de paylaştıktan sonra, medyumlara inanmak veya medyumların dolandırıcı olduklarını düşünmek tabii ki sizin kendi seçiminizdir. Fakat bilimsel hiçbir dayanağı olmayan ve yüzyıllardır insanlara umut tüccarlığı yaparak para kazanan, medyumculuğun dolandırıcılık olduğuna dair hükümler dahi verildiği halde böyle insanlara paranızı kaptırmamanızı tavsiye ederiz.

Medyumluk hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Doğa Üstü Olaylar Hakkında Destek Al

Konum

Yaşar Cengizoğlu

Yaşar Cengizoğlu da manevi tedavi yapan havasçılardan biridir. Kendisi 1958’de Kars Sarıkamış’ta doğmuştur. Daha sonraki günlerini Sivas’ta geçirmiştir. Asıl mesleği mali müşavirliktir. 22 senedir insanları havas ilmi ile manevî olarak tedavi etmektedir. Çorumlu ünlü havascı Mustafa Hoca’nın talebesidir ve ilmî i hocasından öğrenmiştir. 6 ay boyunca hücre de riyazet orucu tutup, sabah namazına kadar yaptığı ibadetlerle Allah’ın bir lütfu olarak bu ilmi kazandığını düşünmektedir. Çünkü bu ilim Allah’tan çok istenilerek elde edinilen bir ilimdir. Gayb âlemi dediğimiz bilinmeyen varlıkların âlemini çok iyi tanıyan Yaşar Cengizoğlu: “Hoca Mürşit ve himmet bu ilmin öğrenilmesinde çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Manevi Yönde Rahatsızlık sorunlarınız için benimle WhatsApp üzerinden 10:00 / 21:00 Saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.