Trend

Cin MUSALLATI

Cin Musallatı Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey!

Cin MUSALLATI

Cin Nedir?

Cinler, İnsanlar ve Melekler gibi Allahın yaratmış olduğu varlıklardandır. Bu varlıklar insan gözünün görebileceği perde aralığında olmaması sebebiyle İnsanlar tarafından günlük yaşantıda görülemezler. Fakat gerek Kuran’dan gerekse Peygamber Efendimizin hadislerinden yola çıkarak Cin’lerin var olduğunu biliyoruz.

Cinlerinde insanlar gibi iyi ve kötü olanları vardır. Yani melekler gibi tamamı Nur’dan yaratılmış varlıklar değildir. Yahut şeytan gibi tamamen isyankar ve günahkar varlıklar değildirler.

Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Gözle görülemezler
 • Aralarında iyi ve kötü olanlar vardır
 • Aralarında iletişime geçebilirler
 • Erkek ve Dişi olanlar vardır
 • İradeleri vardır
 • Ölümlüdürler
 • Yeme ve içme gibi ihtiyaçları var
 • Ateş ve hava

Tüm bu özelliklere bakınca Cinlerinde insanlara birçok benzer yönü olduğunu görüyoruz Aynı insanlar gibi yiyip içiyorlar, doğumlular ve ölümlüler, gelişiyorlar ve büyüyorlar. İradeleri olma sebebiyle de kimi Cinler Allaha kulluk ederken kimisi ise Şeytanın tarafında olup Allah’a secde etmeyi reddediyor.

Cinlerin Özellikleri Nelerdir?
Cinlerin Özellikleri Nelerdir?

Cinlerle İletişime Geçilebilir Mi?

Cin konusuna merak saran ve bu tarz konulara meraklı insanların aklına gelen ilk soruların başında tabii ki ‘Cinler ile iletişime geçilebilir mi?’ gelir. Cinlerle iletişime geçilebilir fakat bunu her insan başaramaz. Çünkü Cinlerle her insanın çağrısına cevap vermezler. ,

Peki kimler Cinlerle iletişime geçebilirler diye bir soru gelmiş olabilir aklınıza. Cinlerle iletişime ‘Medyum’ dediğimiz insanlar geçebilirler. Bu işle uğraşan insanlar ruhlar alemiyle nasıl ve ne zaman bağlantı kurulacağını bildikleri gibi aynı zamanda Cin’ler hakkında oldukça bilgi sahibidirler.

İlgili Makaleler

Rüyamızda Cin Görebilir Miyiz?

Bazı rüya tabiri yapanlara göre rüyada Cin görmek mümkün iken bazılarına göre ise bunun mümkün olmadığı belirtiliyor. Yani bu konuda tam olarak net bir bilgi bulunmamakta. Yine bazı söylemlere göre Cinlerin tanıdığımız insanlar kılığında rüyalarımıza girdikleri ve bizimle konuşmaları da mümkün.

Cinlere Neden 3 Harfliler Denir?

Cinlere 3 harfliler denilmesinin sebebi halk arasında isimleri anılırsa geleceklerine inanılmasıdır. Hatta gelmesinden ziyade musallat olmasından korktukları için insanlar ‘Cin’ kelimesini çok dillendirmek istemezler.

Cinlere Neden 3 Harfliler Denir?
Cinlere Neden 3 Harfliler Denir?

Cinler Hakkında Yanlış Bilinenler Nelerdir?

Bazı insanlar Cinler ile Melekleri bir tutup Cinler hakkında bazı yanlış düşüncelere kapılabiliyorlar. Bu sebeple bu makalede Cinler hakkında doğru bilinen bazı yanlışlara da değineceğiz.

 1. Cinler, melekler gibi nurdan yaratılmamıştır. Bazı insanlar sırf gözle görülemediği için nurdan yaratıldıklarını zannetmektedirler.
 2. Cinler, insanlardan üstün varlıklar değildir. Yine metafizik varlıklar oldukları için Cinleri insanlardanüstü varlık olarak algılayanlar var. Fakat İnsan, canlılar arasındaki en üstün varlıktır.
 3. Cinlerde ölür. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz gibi Cinler’de ölümlü varlıklardır ve ecelleri geldiğinde onlarda can verirler.

Cin Çıkarma

Cin çıkarma olarak adlandırılan bu işlem kişiye musallat olan Cinlerden kişinin kendisini kurtarmasına yardımcı olunması işlemidir. Bazı kötü niyetli Cinler insanlara zarar verme amacı güdebilirler. Ve bazıları da çeşitli büyücü ve kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabilir. Cin çıkarma işlemi de bu durumdan kişiyi kurtarmak için kullanılan yöntemdir.

Cin çıkarma işlemi ciddi bir işlem olması sebebiyle mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır. İyi bir Medyum için basit bir işlem olan Cin Çıkarma, sıradan bir Medyum için hem zorlu bir süreç olur hem de kişiye zararı dokunabilir.

Cinler Cennet ve Cehennem’e gidecekler mi?

Tabii ki evet! Cinler de insanlar gibi günahları ve sevapları tartılarak Cennet veya Cehenneme gidecekler. İradelerinin olmasının en büyük doğurduğu sonuçta bu aslına bakılırsa. Karar verme yetileri oldukları için amellerinin karşılıklarını Cinlerde alacaklar. Cinlerin Cennet’e gitme şansı daha fazla mı acaba dediğinizi duyar gibiyim! Ama hiç bu algıya kapılmayın Cinlerin Cennet’e gitme konusunda insanlarla şansı eşittir. Eksik veya fazla değildir.

Cinlerin Çocukları Olur Mu?

Cinlerinde evlenebileceklerinden bahsetmiştik. Cinlerde çocuk sahibi olabilirler ve çocukları da aynı insanlarda olduğu gibi farklı cinsiyetlerde farklı düşüncelerde ve farklı görünüşlerde olabilir.

Kötü Cinlerden Dua Ederek Korunabilir Miyiz?

Nas, Felak ve Kalem suresi Cin, Nazar ve benzer musibetler için okunabilecek surelerdir.

Cin Musallatı Nedir?

Cinler ruhani bir varlık olduğundan bazı zamanlarda insanların yapmış olduğu hal ve hareketler cinlere davetiye çıkarır. Cinler insanların bazı duygularından keyif alır. Bunlar;

Aşırı korkmak, aşırı zevk düşkünlüğü, aşırı öfke…vs.

Bu hislerden soyut olarak beslenirler ve bunu musallat olmak için kullanırlar. Musallat olduktan sonrada kişilerin iradelerini kontrol altına almak için çeşitli eylemlerde bulunurlar. Bunlardan korunmak için ise belli başlı dualar okunur.

Musallat Belirtileri Nelerdir?

Musallatın birçok belirtisi vardır. Bunlardan en bilinenleri ise iç sıkıntı, boğulma hissi, vesvese ve kötü fikirler, huzursuzluk, memnuniyetsizlik denebilir. Bunların dışında da belirtiler mevcuttur. Tabi ki bunlara sahip olan kişiler musallata uğramış olmama ihtimali vardır. Çünkü bu hisler normal yaşantımızda da olabilmektedir. Bunun ayrımını daha iyi anlamak için iyi bir hocaya gidilmesi gerekilmektedir.

Cin Musallatından Kurtulmak?
Cin Musallatından Kurtulmak?

Cin Musallatından Kurtulmak?

Cinler genellikle tek başına kalan kişilere ve bünyesi zayıf olan kişilere musallat olmayı severler.  Asr-ı saadette cinler maddi olarak da saldırı yapabiliyordu. Hz. Ali (r.a.) Celcelutiye’de kendine hüddam olan ifritler vasıtasıyla, namaz kılarken kafir cinlerin veya düşmanlarının taarruzundan korunuyordu. Veya Hz. Peygamber (asm), beyt-ül mal’dan hırsızlık yapan bir cini direğe bağlıyordu.

Ayrıca cinler insanları korkutmayı severler. Korkutup kendilerine yalvartırlar ve bundan hoşlanırlar. Bunun sebepleri arasında cinlerin insanlar yaratılmadan önce yeryüzünün hakimiyetini almış olmalarıdır. Bu zamanlarda cinler yeryüzüne kaos getirmişlerdir. Bunun sonucunda halife olan insanlar gelmiştir. Bu yüzden kafir olan cinler insanlara rahatsız verir. Ama bu rahatsızlık insanın bünyesine ve yapısına göre değişmektedir. Her insana kolay kolay rahatsızlık veremezler. Bu yüzden bünyemizin kuvvetli olması önemlidir.

Cin, bir insana musallat olduğu zaman onu korku ve ürperti hissiyle sarar. Onu kötü alışkanlıklara teşvik eder. Bu sayede de insan korku ve ürperti yüzünden ibadetini terk eder ve kötü alışkanlıkların kölesi haline gelir.

Böyle bir musallata uğrayan kişiler, eğer zamanında ilim ve irfan sahibi, metafizik alemiyle ilgili iyi bir birikimi var ise, Allah’ın (c.c.) izni ile kurtulur ve şifa bulabilir. Bunun için sadece dindar olması işe yaramaz. Bunun dışında ilim sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca tılsımat-ı kur’aniye, ehil kimseler vasıtasıyla cinlerin tasallutuna uğramış insanlara yardımcı olabilir.

Cini Zararsız Hale Getirmek Mümkün Mü?

Cini zararsız hale getirmek mümkündür. Bunu yapan hüddamlar mevcuttur. Çünkü çin musallatında hocaların bazıları cini hapseder. Bu ise onun  gözünün kabiliyetine bağlıdır.Çünkü normal insanlar cinleri, cinler istemediği sürece gözleri ile göremezler. Bu işte uzmanlaşmış kişiler gözlerinden çıkan bir şua ile cini olduğu yere sabitler. Hatta halk arasında kullanılan ‘göz hapsi’ kelimesi bu olay için uygundur.

Bu olaylar devam ederken cin kımıldayamaz. Bu sırada okunması gereken tılsımat-ı Kur’aniye denilen ayetler ve dualar ile cin ölür. Bu ölüm cine gönderilen dua ve ayetlerin sahip olduğu akıma göre yaralanma veya zarar verme olabilir.

Eğer size musallat olduklarını düşünüyorsanız bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız.

Cin Musallatı Hakkında Destek Al

 

 

Konum

Yaşar Cengizoğlu

Yaşar Cengizoğlu da manevi tedavi yapan havasçılardan biridir. Kendisi 1958’de Kars Sarıkamış’ta doğmuştur. Daha sonraki günlerini Sivas’ta geçirmiştir.Asıl mesleği mali müşavirliktir. 22 senedir insanları havas ilmi ile manevî olarak tedavi etmektedir. Çorumlu ünlü havascı Mustafa Hoca’nın talebesidir ve ilmî i hocasından öğrenmiştir. 6 ay boyunca hücre de riyazet orucu tutup, sabah namazına kadar yaptığı ibadetlerle Allah’ın bir lütfu olarak bu ilmi kazandığını düşünmektedir. Çünkü bu ilim Allah’tan çok istenilerek elde edinilen bir ilimdir. Gayb âlemi dediğimiz bilinmeyen varlıkların âlemini çok iyi tanıyan Yaşar Cengizoğlu: “Hoca Mürşit ve himmet bu ilmin öğrenilmesinde çok önemlidir.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Manevi Yönde Rahatsızlık sorunlarınız için benimle WhatsApp üzerinden 10:00 / 21:00 Saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.