Büyü hakkında bilmeniz gereken 9 bilgi

Büyü

Büyü Nedir?

Büyü, paranormal veya doğaüstü yöntemler ve uygulamalar ile doğal dengeyi bozma işlemidir. Büyü maddi ve manevi bakımında olayları kendi lehine çevirme işlemidir. Bu işlem tüm dinlerde yasaklanmıştır.

Büyü Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Büyünün ortaya çıkış tarihi net olarak bilinmemektedir. Genel inanışa göre büyüyü dünyaya Harut ve Marut getirmiştir. Efsaneye göre melekler, insanların işledikleri günahları görünce insanları kınarlar. Allah ‘Siz onların yerinde olsanız aynısını yapardınız.’ Der ve Harut ve Marut’u Babil’e yargıç olarak gönderir. Daha sonra Harut ve Marut bir kadın görmüşler.Kadın Harut ve Marut’a bir şartla onlarla birlikte olacağını söyler. Şartı ise ya kocasını öldürecekler, ya puta tapacaklar ya da şarap içeceklerdi. Melekler ise şarap içmeyi tercih etti. Hikâyeye göre kadın bir şartta daha bulundu. Aşk duygusuna kapılan Harut ile Marut bu şartı da kabul etmişler. Kadının şartı ona ism-i azamı öğretmeleriydi. Onlar öğretince kadın söyleyip gökyüzüne çıkmış. Allah kadını Zühre yıldızının üstüne koymuş ve Harut ile Marut’u da Babil’de bir yerde baş aşağı kıyamete kadar duracakları cezasını vermiş.

Büyü Nasıl Ortaya Çıktı ? | Yaşar Cengizoğlu
Büyü Nasıl Ortaya Çıktı ? | Yaşar Cengizoğlu

Büyüyü Kim Yapar?

Büyü yapan kişiye büyücü denir. Büyücü, belli bir güce sahip olan ve bu gücü kullanan kimselere denmektedir. Herkes büyücü olamaz. Büyücü olmak için çeşitli niteliklere sahip olunmalıdır. Bazı kimseler bu niteliklere doğuştan sahip olur. Bazı kişiler ise bu nitelikleri ilerleyen zamanlarda kazanır. Ayrıca çeşitli inanışlara göre büyücülerin gölgeleri yoktur.

Tarih boyunca bazı meslekler büyücülük ile bağdaşmıştır. Bunlardan en bilineni mezarcılardır. Mezarcıların büyücülükle bağdaştırılmasının en önemli sebebi ölülerle temas halinde olmalarıdır.Bunun yanı sıra toplum içerisindeki konumlarından ötürü büyücülüğün atfedildiği bazı kişiler vardır. Avustralya’daki Aruntaslar’da grubun şefi hem ayin şefi hem de büyücüdür. Bu kişinin, tinsel güçlere sahip olduğuna ve ruhlarla temas kurabildiğine inanılmaktadır. Ayrıca dinlerini terk eden insanların büyücü olduğuna inanılır. Böyle kişiler kendilerini saklayıp, çok fazla kalabalığa girmezlerdi. Çünkü o zaman büyücü olduğu iddia edilen kişiler ya yakılır ya da asılırdı. Bundan korkan büyücüler insanlardan uzak yerlerde yaşarlardı.

 

İlgili Makaleler

Büyü Hareketleri Nelerdir?

Büyücüler büyü yapmak için çeşitli şeylerden yaralanırlar. Genel olarak bunlara ayin denir. Ayinin birçok çeşidi vardır. Ayrıca ayin koşulları önemlidir.Ayinin yapılacağı zaman özenle seçilir. Ayinin yapılacağı yer, ayinde kullanılacak eşyalar da önem taşımaktadır. Genel olarak ayinler gün doğumu ve gün batımı arasında yapılır. Cuma ve Cumartesi günleri de çokça kullanılan günler arasındadır. Bunların yanı sıra ayin zamanları yeni ay ve dolunay zamanına denk getirilir. Yani ayinlerin yapımı için yıldızlardan, güneşten kısıca astrolojiden yararlanılır.

Büyü mekanları özel olarak seçilir. Genellikle uzak yerlerde, dini mekanların olmadığı yerler seçilir. Ormanlık alanlar çokça kullanılan yerlerdir. Bunun yanı sıra evlerin çatıları, sokaklar, mezarlıklar, köylerin sınır noktaları da yine uygun görülen yerlerdir. Büyü için uygun olan bir yer bulunmadığında ise büyücü etrafında büyülü bir daire ya da kare çizer (templum) ve ayin orada başlatılır. Ayin sırasında çeşitli hareketler de yapılır. Bu ayine göre değişkenlik gösterir.

 

Büyü Ayinlerinde Kullanılan Araçlar Nelerdir?

 

Ayinlerde özel araç ve gereçler kullanılır. Ama bunlar sıradan şeyler olmamalıdır. Her ayine özel ayrı araç ve gereçler vardır.  Bunların hazırlanması belli zaman ve uğraş gerektirir. Bu yüzden büyü malzemesi olarak kullanılan araç ve gereçler önceden hazırlanır, okunup üflenir. Garip malzemeler de araç ve gereç olarak kullanılabilir. Bunlar; ölü kemikleri, kesik saçlar, dışkı…vb. şeylerdir. Kimi zaman da büyü türüne göre malzemeler hazırlanır. Bu sayede büyülerin unutulması önlenir. Bu sayede unutulmayan büyüler günümüze kadar gelir. Günümüze kadar kaç tane büyü geldi veya kaç tane büyü unutulduğunun bilimesi imkansızdır. Çünkü her büyücü her büyüyü bilemez. Bazı büyüleri her büyücü yapamaz.

Büyü Ayinlerinde Kullanılan Araçlar Nelerdir? | Yaşar Cengizoğlu
Büyü Ayinlerinde Kullanılan Araçlar Nelerdir? | Yaşar Cengizoğlu

Büyü Yaptıranların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

Büyücülerin yanı sıra büyü yaptıranların da uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar da büyünün türüne göre değişiklik göstermektedir.  Bunlar kimi zaman bir yiyecekten uzak durmak, kimi zaman oruç tutmak, kimi zaman da özel bir elbise giymek gibi kurallardır. Bunlara ayin sırasında yüzlerini boyamaları, başlarını sarmaları, çıplak olmaları…vb. kurallar da eklenebilir. Ayrıca büyü yapıldığı sırada bırakılamaz veya terk edilemez. Eğer büyü yarıda bırakılır veya tamamlanmadan bitirilirse korkunç sonuçları olabilir.

En Çok Kullanılan Büyüler Nelerdir?

Büyülerin birçok çeşitleri vardır. Bunların çoğu zaman içinde unutuldu. Bazıları ise günümüze kadar ulaştı. Günümüze kadar gelmeyi başaran büyülüler arasında, araştırmalara göre en çok kullanılan büyüler şunlardır;

 1. Büyü ile insanı kendine aşık etmek.
 2. Bağlanma büyüsü. Birini birine bağlamak için kullanılır.
 3. Ayırma büyüsü. Genellikle karı ve kocayı birbirinden ayırmak için kullanılır.
 4. Kısır bırakma büyüsü.
 5. Birinin hastalanması için yapılan büyü.
 6. Birini öldürme büyüsü.
 7. İnsanları birbirine düşürme.
 8. İnsanlar arasındaki ilişkiyi bozma.
 9. Bekar kişilerin evlenmesine mani olma.
 10. Kişinin tarla ve hayvanlarından mahsül almaması için.

Bu büyülerden de anlaşılacağı üzere insanlar birbirlerine kötülük yapmak amacı ile büyü yaptırmaktadır. Aralarında iyi olarak gözüken büyü olsa dahi büyünün iyisi ve kötüsü yoktur. Her büyü kötü olarak kabul edilir ve uzak durulmalıdır. Büyü yapan da yaptıran da tüm dinler tarafından lanetlenmiştir.

En Çok Kullanılan Büyüler Nelerdir? | Yaşar Cengizoğlu
En Çok Kullanılan Büyüler Nelerdir? | Yaşar Cengizoğlu

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Bir kimse kendisine büyü yapıldığını çeşitli yollardan anlayabilir. Büyü yapılan kişinin ruh hali sürekli değişkenlik gösterir. Sadece ruh halinde değil, hal ve hareketlerinde de değişiklikler meydana gelir. Böyle değişimleri olan kişilere büyü yapılma ihtimali vardır.

Büyü yapılan kimselerde genel olarak görülen davranışlar şunlardır;

 1. Ruhsal değişiklikler.
 2. Rüyaları değişir. Korkunç rüyalar görmeye başlarlar. Gece sıçrayarak uyanırlar.
 3. Geceleri rahatsızlıkları olmadığı halde göğsünde bir ağrı hisseder. Nefesi daralır.
 4. Aşırı bir yorgunluğu vardır. Bu yorgunluk geçmez.
 5. Sürekli tedirgindir.
 6. Tembel bir hale bürünür.
 7. Takip edilme hissi vardır. Sanki gölgesi onu takip ediyordur.
 8. Vücudunun çeşitli yerlerinde uyuşma hissi meydana gelir. Ayak tabanlarında yanma olur.

Genel olarak belirtiler bunlardır. Bunlardan en tehlikelisi ruh hali değişimidir. Eğer bu ruh hali değişimine zamanında müdahale edilmezse ciddi sorunlara yol açar. Müdahalede gecikilirse kişide akli sorunlar meydana gelir. Bu akli sorunları beyin etkisiyle yok edilebilir. Bunun için uzman yardımı alınmalıdır.

Büyü Nasıl Bozulur?

Eğer bir kimseye büyü yapılırsa bunu bulmak için evini araştırmalıdır. Genellikle büyüler, büyü yapılan kişinin evine konulur. Eğer araştırmalar sonucu evde muska büyüsü bulunursa kesinlikle büyü açılmamalıdır. Çok dikkatli bir şekilde, muskaya zarar vermeden muskanın etrafındaki kaplama çıkarılmalıdır. Daha sonra muska dikkatli bir şekilde metal kaba konulmalıdır. Bu metal kaba okunmuş sirke dökülmelidir. Okunmuş sirkeyi kesinlikle bilen bir kişiye okutulmalıdır. Sirkeyi metal kabın içindeki muskaya döktükten sonra kap 1 gün evde bekletilmeli. Ertesi gün muska dikkatlı bir şekilde çıkarılmalı ve kurutulmalıdır. Kurutma işlemini hızlandırmak için çeşitli kurutma makineleri kullanılabilir.  Daha sonra muska farklı bir metal kaba konularak kül kalana kadar yakılmalıdır. Ortaya çıkan küller ve  sirke toprağa gömülmelidir.

Eğer üzerinizde büyü olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız.

Konum

Yaşar Cengizoğlu

Yaşar Cengizoğlu da manevi tedavi yapan havasçılardan biridir. Kendisi 1958’de Kars Sarıkamış’ta doğmuştur. Daha sonraki günlerini Sivas’ta geçirmiştir. Asıl mesleği mali müşavirliktir. 22 senedir insanları havas ilmi ile manevî olarak tedavi etmektedir. Çorumlu ünlü havascı Mustafa Hoca’nın talebesidir ve ilmî i hocasından öğrenmiştir. 6 ay boyunca hücre de riyazet orucu tutup, sabah namazına kadar yaptığı ibadetlerle Allah’ın bir lütfu olarak bu ilmi kazandığını düşünmektedir. Çünkü bu ilim Allah’tan çok istenilerek elde edinilen bir ilimdir. Gayb âlemi dediğimiz bilinmeyen varlıkların âlemini çok iyi tanıyan Yaşar Cengizoğlu: “Hoca Mürşit ve himmet bu ilmin öğrenilmesinde çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Manevi Yönde Rahatsızlık sorunlarınız için benimle WhatsApp üzerinden 10:00 / 21:00 Saatleri arasında iletişime geçebilirsiniz.